Mega salon

 

Zabieg interwencyjny na jeziorze Nowym

 

Dnia 16.07.2014r Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, wraz z członkami Koła Nr 80 „Gniewkowo” dokonał odłowu ryb z wysychającej (odciętej od wody otwartej) odnogi jeziora Nowe, gm. Gniewkowo. Ryby zostały odłowione przeżyciowo, z zastosowaniem włoka oraz kasarów. Odłowiony materiał został przetransportowany w zbiornikach z wodą do wód jeziora Nowe, które nie zagrażają wyschnięciem. 

 

 

 

 

Dziękujemy za liczne przybycie i zaangażowanie przy odłowie i przerzucie ryb.

© 2015 OPZW Bydgoszcz