Mega salon

 

Zmiana w wykazie wód w ramach „Jednego jeziora”

 

Dnia 23.02.2015r Zarząd Okręgu PZW w Bydgoszczy zatwierdził Uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu nr 70/2 w sprawie utworzenia „JEDNEGO JEZIORA” z jezior: Nowe, Stare, Tryszczyń, Kozłówka.

 

            Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Bydgoszczy działając w trybie § 47 ust. 1 i § 46 pkt. 15 Statutu PZW, w związku z uzasadnionym wnioskiem Zarządu Koła PZW nr 80 Gniewkowo postanawia:

 

1)      Połączyć wody „JEDNEGO JEZIORA” z jezior: Nowe gm. Gniewkowo, Stare gm. Gniewkowo, poz 52 z jeziorami: Tryszczyń gm. Kruszwica, Kozłówka gm. Inowrocław, poz. 34 w wykazie wód „JEDNEGO JEZIORA”.

 

2)      Jeziora o których w pkt. 1 ująć w wykazie wód „JEDNEGO JEZIORA” pod poz. 34.

 

3)      Wykreślić w wykazie wód „JEDNEGO JEZIORA” poz. 52.

 

4)      Zmiana wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23.02.2015r. 

 

 

Obecnie poz. 34 wykazu wód w ramach „JEDNEGO JEZIORA” otrzymuje brzmienie:

Lp.

Nazwa

Pow. w ha

Gmina

Opiekun / opiekunowie wody

34

Nowe, Stare, Kozłówka, Tryszczyń

90,01

Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica

Gniewkowo,
Inowrocław, Kruszwica

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz