Mega salon

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na realizację zadania - druk materiałów promocyjnych w ramach operacji pn. „Wyposażone i bezpieczne łodzie turystyczno-wędkarskie, vademecum ABC wędkowania i warsztat ABC wędkowania jako skuteczne narzędzie w promowaniu, zachowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Celem operacji jest „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup i wypożyczanie bezpiecznych i wyposażonych łodzi turystyczno-wędkarskich, wydanie vademecum ABC wędkowania oraz przeprowadzenie warsztatu ABC wędkowania”. Prosimy o zapoznanie się z materiałami i złożenie oferty.

 

1. Druk materiałów promocyjnych : vademecum ABC wędkowania

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz