Mega salon

Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła PZW nr 166 w Bydgoszczy w dniu 8 .08.2019 r.

 

 

Zarząd Koła PZW nr 166 w Bydgoszczy zwołuje na dzień 8.08.2019 r. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła. Zgromadzenie dotyczy tylko wyboru nowego prezesa Zarządu Koła.

 

Zebranie odbędzie się w Domu Wędkarza PZW w Bydgoszczy o godzinie17,45 I termin, godzina 18,00 II termin.

 

Prawo udziału w Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków koła mają tylko członkowie Koła PZW nr 166 w Bydgoszczy, którzy opłacili składkę członkowską na 2019 r. w tym kole

© 2015 OPZW Bydgoszcz